Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.

Ungdoms- och utbildningskommittén ansvarar för ungdomsverksamheten i föreningen. Man arbetar med att utveckla verksamheten i ett brett perspektiv och i denna process är Stanstads måldokument styrande, dessa hittar man under fliken dokument.
 
Ungdomsspelarna ska stödjas och uppmuntras utifrån deras individuella nivå. Ungdomskommittén ska dessutom verka för att utöka ungdomars fysiska aktivitet och gemenskap inom föreningen, men även stimulera andra individuella kompetenser än själva rollen som spelare i föreningen. 
 
Ordförande i ungdomskommittén är Daniel Björkkvist, övriga aktiva är Johanna Bergdahl och Thomas Jönsson.
 
Ni når ungdomskommiteén antingen via mail till ungdom@stanstad.com 
eller telefon till ordförande Daniel Björkkvist 0709-257112
 
Sponsorer